MISTRZOSTWA ŚWIATA INACZEJ część 8

Kolejne wspominane mistrzostwa odbyły się w Solnoku na Węgrzech. Jako trener starałem się rozpoznać łowisko w maksymalnym stopniu, jak to było możliwe. Na miesiąc przed terminem mistrzostw świata, odbywały się na tej wodzie mistrzostwa Węgier w kategorii kobiet. Dzięki pomocy ZG  PZW ( zapłacił za noclegi) , transport  sponsorował mąż jednej z zawodniczek (Piotrek Miastkowski), udałem się z Januszem Smalcem , Beatą Miastkowską i Piotrkiem jej mężem na rekonesans. W pobliżu łowiska znaleźliśmy super camping, w którym zrobiłem rezerwację na mistrzostwa.

Beata BEATA W AKCJI

Wmieszani w tłum widzów obserwujących mistrzostwa Węgier, obserwowaliśmy poczynania 15 zawodniczek uczestniczących w mistrzostwach. Wielce pomocna była moja znajomość języka węgierskiego, gdyż niewiele mogli ukryć przede mną  ,,madziarzy”. Głównie obserwowałem jedną zawodniczkę Livię Hajdu, byłą mistrzynię świata i dwukrotną medalistkę. To liderka węgierskiej reprezentacji. W chwili obecnej już nie wędkuje, ale w ówczesnym czasie, mimo narodowości węgierskiej mieszkała na stałe we Francji i tam trenowała i startowała. Jej życiowy towarzysz był redaktorem w gazecie wędkarskiej LE PECHEUR, dzięki tym koneksjom poznała w tamtych latach wiele tajemnic niedostępnych szerszemu gremium. Jako , że trenerzy (Tomas Walter) węgierscy bardzo dobrze  mnie znali i wiedzieli o mojej biegłej znajomości ich języka, już po godzinie porozumiewali się tylko hasłami. Z obserwacji wynikało , że reprezentacja powinna się składać z zawodniczek bardzo manualnych i szybkich. Dominowała drobna ryba, ( płoteczki, leszczyki, sumiki karłowate), której trzeba było łowić powyżej 50 sztuk na godzinę, aby uzyskać przyzwoity wynik. Jeszcze nie wiedziałem, jakie niespodzianki czekają mnie na mistrzostwach.

Bogatsi o doświadczenia i wiedzę, wróciliśmy do kraju i rozpocząłem przygotowania do wyjazdu z reprezentacją.

Lidia LIVIA HAJDU


kadra

Stoją od prawej Beata Szulczewska, Bożena Termina, Kamila Justa- Kowalska, DZIADEK, Agnieszka Prus, Małgorzata Wesołowska, Beata Miastkowska.

Dalszy ciąg nastąpi ....