ZROZUMIEĆ ISTOTĘ PODAWANIA ZIEMI I GLIN część 1

Wracamy do wykładu z tematu ziemie i gliny. Z uwagi na bardzo często zadawane pytania – czasami czytanie bloga i wykładów ,,po łebkach”- wznawiam poszerzony temat zastosowania wszelkiego typu minerałów. Z waszych opisów wynika czasami , że stosujecie ten sam typ mieszanki przez cały rok i bardzo rzadko podajecie ziemię ze zrozumieniem oraz dostosowując to panujących warunków. Jako , że łowimy na różnych wodach o różnej głębokości oraz strukturze dna, w różnych porach roku i wiele gatunków oraz wielkości ryb , to i skład mieszanki ziem oraz ich kolor i spoistość musi być różna. Wody stojące, wolne płytkie  kanały należy traktować w podobny sposób , co nie znaczy , że w .taki sam. Wiosenne nęcenie płoci na takich wodach  to ułożenie delikatnego dywanu z ziemi i przynęty zanętowej i większym obszarze i częstym donęcaniu w postaci wolno opadającej smugi i chmury. Wszelkie podawane kulki  za pomocą ręki czy kubka zanętowego muszą rozpaść się po zetknięciu z wodą lub w trakcie opadania na dno. Nawet najdelikatniejsza ziemia za bardzo dociśnięta , opadnie jako kulka na dno . Nawet jak się rozpadnie po 15 sekundach , to pozostawi na dnie jedynie stożek ziemi z wystającymi z niej przynętami zanętowymi. Ta sama ziemia umiarkowanie dociśnięta podczas formowania kulki rozpadnie się w toni lub w chwili jej zetknięcia się z powierzchnia wody. Obszar jaki zostanie ,, usłany” przynęta zanętową będzie znacznie większy i bardziej wyeksponowany dla ryb. Zawsze zastanówcie się na tym posyłając pod wodę swoje kule zanętowe. Pisałem o większym obszarze nęcenia . Czynimy tak z uwagi na poszerzenie pola nęcenia i pozostawienie rybom większego stanowiska do żerowania. Ten sposób nęcenia jest charakterystyczny podczas połowu krąpi , płoci oraz drobnych leszczyków. Gdy rybki wraz z ociepleniem zaczynają żerować coraz lepiej ,  ich apetyt rośnie a bliżej brzegu pojawiają się większe leszcze , jazie, dorodne płocie podczas nęcenia wstępnego , podajemy centralnie na środek pola nęcenia (czyli idealnie pod szczytówkę) 1-3 kulek bardziej sklejonych  (wodą i przez dociśnięcie w dłoniach) zawierających więcej mięsa ,czyli bardziej treściwych. W tym punkcie mamy zatrzymać większe egzemplarze. Należy pamiętać , że po pierwszych większych rybach , musimy natychmiast donęcić kolejną taką ,,zwięzłą” gałką z dużą ilością przynęty zanętowej by te duże ryby utrzymać w łowisku. W kolejnych wykładach o ziemi i różnych sposobach jej podawania.

Pozdrawiam DZIADEK